1

Monte Cabalar é unha cooperativa de explotación comunitaria da terra que agrupa aproximadamente 3.600 propiedades de máis de 1.000 propietarios  nunha explotación gandeira en extensivo con máis de 700 ha de monte fechadas nas parroquias de Somoza, Tabeirós, Nigoi, Arca e Souto (concello d´A Estrada) co obxectivo de intervir sobre o abandono e o minifundio. Exponse unha síntese do proceso social xerado a partir de marzo de 2006  que culminou positivamente na  constitución da cooperativa coa participación de máis de 330 soci@s, e na materialización do  proxecto: a experiencia dunha explotación silvopastoral en réxime coooperativo.

- O monte Cabalar

- O aproveitamento tradicional

- Situación de partida: o abandono e o lume

- Situación de partida: o minifundio

- Proceso social Monte Cabalar

- Estructura de oportunidades: as características do noso modelo

- O instrumento: a cooperativa como unidade de xestión

- Modelo de xestión: silvopastoralismo

- Experiencia Monte Cabalar

- Avaliación

- Estimacións